Square root
VBT
Calculator
magnet

Mai H

12 tháng 10 2020 07:21

câu hỏi

đặt câu hỏi với câu trả lời There is a hospital, a bank and a school in my village


7

2


Mai H

21 tháng 10 2020 05:42

à cảm ơn

Nguyễn T

13 tháng 10 2020 13:21

mình nghĩ là : what are there in your village?

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

unit 12 làm sao

11

Lihat jawaban (2)