Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

02 tháng 3 2021 05:11

câu hỏi

đặt câu có sử dụng -trang ngữ chỏ thời gian ,nơi chốn,phương tiện -trạng ngữ chỉ nguyên nhân, thời gian -trạng ngữ chỉ thời gian ,nơi chốn


6

2


Nguyễn T

08 tháng 3 2021 11:59

- hôm nay, tôi được cô khen

Reina Y

11 tháng 3 2021 13:49

Hôm nay,tôi được bố mẹ cho đi chơi công viên

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Thế nào là cụm chủ-vị để mở rộng câu? Trình bày các trường hợp dùng cụm chủ-vị để mở rộng câu

1

Lihat jawaban (1)