Square root
VBT
Calculator
magnet

HSO M

27 tháng 11 2019 14:00

câu hỏi

đột biến gen là gì


1

1


Phạm N

28 tháng 11 2019 06:04

là những biến đổi trong cấu trúc của gen liên quan đến 1 hoặc 1 sô cặp nuclêotit

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

sinh trong chuỗi thức ăn sau : cây cỏ - bọ rùa - ếch vi sinh vật thì cây cỏ là?

0

Lihat jawaban (1)