Square root
VBT
Calculator
magnet

Tuyết L

12 tháng 1 2023 13:45

câu hỏi

Đốt 16 lít CO (đktc)trg bình đựng 6 lít O2 (đktc).Sau phản ứng thu đc 18 lít hỗn hợp khí .Tính hiệu suất phản ứng

Đốt 16 lít CO (đktc)trg bình đựng 6 lít O2 (đktc).Sau phản ứng thu đc 18 lít hỗn hợp khí .Tính hiệu suất phản ứng

alt

6

1

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

19 tháng 1 2023 11:37

Được xác nhận

<p>Xin chào em</p><p>Đây là một bài tập trong phần CO2</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>Ta có:</p><p>nThamgia - nSP= &nbsp;16+6-18 = 4&nbsp;</p><p>2CO + O2 -&gt; 2CO2</p><p>16 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;6&nbsp;</p><p>8 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;4 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;8</p><p>8 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 8&nbsp;</p><p>Vì O2 phản ứng hết nên ta tính theo O2&nbsp;</p><p>H% = 4/6 = 2/3 = 66,6%</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em

Đây là một bài tập trong phần CO2

Bài giải chi tiết:

Ta có:

nThamgia - nSP=  16+6-18 = 4 

2CO + O2 -> 2CO2

16        6 

8          4            8

8           2           8 

Vì O2 phản ứng hết nên ta tính theo O2 

H% = 4/6 = 2/3 = 66,6%

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

một quặng sắt có chứa 64,15% sắt. Tính lượng gang điều chế được từ 2 tấn quặng nói trên. Biết rằng quá trình luyện gang có 2% sắt mất mát theo xỉ và trong gang có 5% các nguyên tố khác.

0

Lihat jawaban (1)