Square root
VBT
Calculator
magnet

Trinh L

16 tháng 1 2021 09:22

câu hỏi

Đặt 1 đoạn dây dẫn có chiều dài 2m mang dòng điện 10A vào một từ trường có cảm ứng từ là 0,02T. Xác định lực từ tác dụng lên dây AB.


14

1


Nguyễn T

17 tháng 1 2021 03:13

B=F/I×l ->0,02=F/10×2 ->F=0,4N

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

kiểm tra thử nghiệm 1 2 3kiểm tra thử nghiệm 1 2 3kiểm tra thử nghiệm 1 2 3

4

Lihat jawaban (2)

Mọi người rúp mik lm với

3

Được xác nhận