Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn N

30 tháng 9 2021 23:12

câu hỏi

Đặt 1 câu có bộ phận trả lời cho câu hỏi Ở đâu? Gạch chân dưới bộ phận đó


11

3


Zerô Z

04 tháng 10 2021 15:16

còn chó này láo

Tran T

01 tháng 10 2021 10:58

Quê em ở Bình Thuận ----------------

Nguyễn P

02 tháng 10 2021 11:49

🥰🥰🥰🥰🥰🥰

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

một kho chứa gạo tẻ và gạo nếp . Biết rằng tổng số gạo trong kho nhiều hơn số gạo tẻ 430 kg , số gạo nếp ít hơn số gạo tẻ 234 kg .Hỏi có tất cả bao nhiêu kg gạo ?

0

Lihat jawaban (2)