Square root
VBT
Calculator
magnet

Ca H

18 tháng 9 2022 14:36

câu hỏi

* So sánh 1 và sqrt(3)−1?


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

18 tháng 9 2022 14:44

Được xác nhận

<p>Xin chào em Ca H,</p><p>Đây là bài tập thuộc Chương Số nguyên</p><p>Bài giải chi tiết :&nbsp;</p><h1>√3 - 1 = 0.732 &lt; 1</h1><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em</p>

Xin chào em Ca H,

Đây là bài tập thuộc Chương Số nguyên

Bài giải chi tiết : 

√3 - 1 = 0.732 < 1

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cho tam giác ABC vuông tại góc A và góc B &gt; góc C. Kẻ AH vuông góc với BC tại H. Trên tia BH lấy điểm D sao cho H là trung điểm của BD. Gọi E là hình chiếu của D trên đường thẳng AC. K là hình chiếu của C trên đường thẳng AD. Hãy: a) So sánh độ dài các cạnh của tam giác ABC b) So sánh AB và AD, AD và AC c) Chứng minh rằng DE = DK

9

Lihat jawaban (1)