Square root
VBT
Calculator
magnet

Ngọc T

05 tháng 12 2019 14:15

câu hỏi

(sin2x+cos2x)cosx+2cos2x-sinx=0


274

2

Được xác nhận

R. Roboteacher174

University of Pedagogy

27 tháng 8 2022 17:32

Được xác nhận

Xin chào em Ngọc T Đây là một bài tập thuộc Chương lượng giác Bài giải chi tiết: Bài giải chi tiết đã được trình bày rõ ràng ở trong ảnh đính kèm. Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt

Dan O

25 tháng 12 2019 01:21

(Sin2x+cos2x).cosx+2cos2x-sinx=0 Sin2x.cosx+cos2x.cosx+2cos2x-sinx=0 2sinx.cosx.cosx+cos2x.cosx+2cos2x-sinx=0 2sinx.cos^2(x)-sinx+cos2x.cosx+2cos2x=0 Sinx.(2cos^2(x)-1)+cos2x.cosx + 2cos2x=0 Sinx.cos2x + cos2x.cosx + 2cos2x=0 Cos2x.(sinx + cosx + 2)=0 [cos2x=0 (1) [sinx+cosx+2=0 (2) (1)<=> bạn tự giải típ nha (2)<=> sinx+cosx=-2 1/căn2.sinx +1/căn2.cosx=-2/căn2 Cos(pi/4).sinx+sin(pi/4).cosx= -căn2 Sin(x+pi/4) = -căn2 (vô nghiệm) {bấm máy thì bik}

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

ai giúp mk tính đạo hàm của hàm số y= sin^2(cos^2(tanx)) với ạ

2

Được xác nhận