Square root
VBT
Calculator
magnet

Huy H

04 tháng 10 2022 07:43

câu hỏi

(sin x/2 + cos x/2 )^2 + √3 cos x = 2 Giai pt a

(sin x/2 + cos x/2 )^2 + √3 cos x = 2

Giai pt a


59

5

Được xác nhận

R. Roboteacher45

University of Pedagogy

04 tháng 10 2022 07:54

Được xác nhận

<p>Xin chào em Huy H</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán, Chương 6 - Đại số: Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác, Bài Công thức lượng giác</p><p>Bài giải chi tiết : (sin(x/2) + cos<sup>2</sup>(x/2) + √3.cosx = 2<br>&lt;=&gt; 1 + 2.sin(x/2).cos(x/2) +√ 3.cosx = 2<br>&lt;=&gt; sin x + √3.cosx = 1<br>&lt;=&gt; 1/2.sinx + √3/2.cosx = 1/2<br>&lt;=&gt; cos(x - π/6) = 1/2 = cos(π/3)<br>&lt;=&gt; x - π/6 = ±π/3 + k2π<br>&lt;=&gt; x-π/6 = π/3 + k2π</p><p>hoặc &nbsp;x-π/6 = -π/3 + k2π</p><p>&lt;=&gt; x= π/2 + k2π hoặc x= -π/6 + k2π</p><p>Vậy x= π/2 + k2π ; x= -π/6 + k2π&nbsp;</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Huy H

Đây là một bài tập thuộc môn Toán, Chương 6 - Đại số: Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác, Bài Công thức lượng giác

Bài giải chi tiết : (sin(x/2) + cos2(x/2) + √3.cosx = 2
<=> 1 + 2.sin(x/2).cos(x/2) +√ 3.cosx = 2
<=> sin x + √3.cosx = 1
<=> 1/2.sinx + √3/2.cosx = 1/2
<=> cos(x - π/6) = 1/2 = cos(π/3)
<=> x - π/6 = ±π/3 + k2π
<=> x-π/6 = π/3 + k2π

hoặc  x-π/6 = -π/3 + k2π

<=> x= π/2 + k2π hoặc x= -π/6 + k2π

Vậy x= π/2 + k2π ; x= -π/6 + k2π 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

AnhThu A

06 tháng 10 2022 14:24

mình cảm ơn

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

04 tháng 10 2022 07:56

Được xác nhận

<p>Xin chào em <strong>Huy H</strong></p><p>Đây là bài tập thuộc Môn Toán 11 Chương 1 - Đại số và giải tích: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác</p><p>Bài giải chi tiết : &nbsp;<br>Dưới hình</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em</p>

Xin chào em Huy H

Đây là bài tập thuộc Môn Toán 11 Chương 1 - Đại số và giải tích: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

Bài giải chi tiết :  
Dưới hình

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em

alt

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

04 tháng 10 2022 08:01

Được xác nhận

<p>Xin chào em Huy H,</p><p>Đây là bài tập thuộc môn Toán 11, Chương 1 - Đại số và giải tích: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác</p><p>Bài giải chi tiết trong ảnh đính kèm</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Huy H,

Đây là bài tập thuộc môn Toán 11, Chương 1 - Đại số và giải tích: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

Bài giải chi tiết trong ảnh đính kèm

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

alt

HHius H

04 tháng 10 2022 23:26

sao biến đổi bước đầu ra vậy được ạ

Thanh X

04 tháng 10 2022 11:55

10sspdc

To D

05 tháng 10 2022 08:00

jufefeuyzz

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Chứng minh đẳng thức lượng giác 1+tan x/1-tan x = cot x +1 /cot x -1

15

Được xác nhận