Square root
VBT
Calculator
magnet

Trà H

30 tháng 7 2021 03:45

câu hỏi

để pha 1 lít dung dịch CH3COOH có pH=3 thì cần bao nhiêu ml dung dịch CH3COOH 30%(d=1,05g/ml)


9

1


Linh H

02 tháng 8 2021 10:28

pH = 3 suy ra [H+] = 10^(-3 ) suy ra nH+ = 10^(-3)/ 1 = 0.001 (mol) CH3COOH = CH3COO- + H+ Theo phương trình: nH+ = nCH3COOH = 0.001 (mol) mddCH3COOH = 0.001×60×100/30 = 0.2 (g) VddCH3COOH = 0.2/1.05 = 0.1905 (l) = 190.5 (ml)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cho V(l) dd KOH 0.1M vào 200ml dd HCl 0.055M và H2SO4 0.06M thu đc dd có pH=2 tính V?

4

Lihat jawaban (2)