Square root
VBT
Calculator
magnet

Hien N

08 tháng 12 2019 04:52

câu hỏi

"P" trong công thức tính trọng lượng là gì vậy ạ


0

1


Nguyen Q

08 tháng 12 2019 15:49

công thức tính trọng lượng là 'P=10 .m

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Trong các hồ nước vào mùa đông ở các xứ lạnh, lớp nước ở 4°C là nặng nhất. Tại sao 4°C lại nặng nhất

24

Lihat jawaban (2)

Tìm hiểu cách đo tốc độ bằng GPS? Tìm hiểu cách con người đo tốc độ bay của một thiên thạch

140

Được xác nhận