Square root
VBT
Calculator
magnet

Huy T

22 tháng 6 2020 14:43

câu hỏi

Áp suất là gì Nhờ hộ cái nhanh đi


5

1


Rose R

14 tháng 7 2020 01:43

áp suất là lực ép có phương vuông góc với mặt bị ép

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Treo một quả nặng vào lực kế kế ở ngoài không khí thì lực kế có giá trị 9N. Khi nhúm chìm vật nặng vào nước lực kế có giá trị là 5N a/ tính lực đẩy Ác- si-mét tác dụng vào vật b/ tính thể tích vật nặng. Biết d = 10000 N/mét khối

7

Được xác nhận