Square root
VBT
Calculator
magnet

Nhi N

26 tháng 10 2022 13:30

câu hỏi

Đáp án là bao nhiêu

alt

11

2

Được xác nhận

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

26 tháng 10 2022 13:49

Được xác nhận

Xin chào em, Đây là một bài tập thuộc Toán 8 Đáp án: B Bài giải chi tiết: 2x^2y(3x^2y^2-5xy) =6x^4y^3-10x^3y^2 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

26 tháng 10 2022 13:51

Được xác nhận

<p>Xin chào em Nhi N</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 8 chương 1</p><p>Câu trả lời chi tiết như sau:</p><p>2x<sup>2</sup>y(3x<sup>2</sup>y<sup>2</sup>-5xy)=6x<sup>4</sup>y<sup>3</sup>-10x<sup>3</sup>y<sup>2</sup></p><p>Đáp án B</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Nhi N

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 8 chương 1

Câu trả lời chi tiết như sau:

2x2y(3x2y2-5xy)=6x4y3-10x3y2

Đáp án B

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 4: (2,5 điểm) Cho tam giác ABC cân tại B(&lt;90^(∘)). Kẻ AH vuông góc với BC,CK vuông góc với AB,M là giao điểm của AH và CK. a) Chứng minh AH=CK b) Chứng minh tam giác ACM cân. c) Trên tia CK lấy điểm D sao cho DK= Kc. Chứng minh =

2

Được xác nhận