Square root
VBT
Calculator
magnet

Thanh H

19 tháng 2 2023 09:06

câu hỏi

Đáp án bài này là gì ạ?

Đáp án bài này là gì ạ?

 

alt

3

1


Khương H

20 tháng 2 2023 15:21

<p>3a. Vi 24%.25=25%.24=6. Whạn xèt muvัn tinh 24 ผüa 25 ta chi cîn tinh 25% cu่a 24. Ma 25%=1/4 nên ta thưc hiên 24 chis 4 Chû y: 25%−1/4;5!%_((5))−1/2;2∣%_((%))=1/5. a) Ja tinh 25% của 72 bàng tách layy 72 chia 4 duọc 18 . b) Tinh 50% cu่a 46 dupc 23.</p>

3a. Vi 24%.25=25%.24=6. Whạn xèt muvัn tinh 24 ผüa 25 ta chi cîn tinh 25% cu่a 24. Ma 25%=1/4 nên ta thưc hiên 24 chis 4 Chû y: 25%−1/4;5!%_((5))−1/2;2∣%_((%))=1/5. a) Ja tinh 25% của 72 bàng tách layy 72 chia 4 duọc 18 . b) Tinh 50% cu่a 46 dupc 23.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Thực hiện phép tính: (7^(2005)+7^(2004)):7^(2004)

19

Được xác nhận