Square root
VBT
Calculator
magnet

Phạm P

09 tháng 12 2019 13:24

câu hỏi

áp dụng tính giờ trên Trái Đất?


0

1


Pon P

02 tháng 1 2020 10:59

( giờ đã biết) “+”; “-” ( khoảng cách chênh lệch 2 múi giờ)-> “+” khi tính về phía đông, “-” tính về phía tây. Tính giờ các nước = giờ nước ta +/- số múi. ... Cách tính giờ trên trái đất Tm: giờ múi. To:giờ GMT. m: số thứ tự của múi giờ

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

vào mùa đông nhiệt độ ở bán cầu bắc so với bán cầu Nam?

0

Lihat jawaban (1)