Square root
VBT
Calculator
magnet

Đào T

11 tháng 12 2022 04:16

câu hỏi

“ Open the door,” he said to them


1

1


R. Roboteacher193

University of Pedagogy

29 tháng 12 2022 11:44

<p>Xin chào em <strong>Đào T</strong>,&nbsp;<br>Đây là một bài tập thuộc kiến thức câu tường thuật</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p><strong>-He told them to open the door.</strong><br><br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Đào T
Đây là một bài tập thuộc kiến thức câu tường thuật

Bài giải chi tiết:

-He told them to open the door.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

đề cương ôn tập

0

Lihat jawaban (1)