Square root
VBT
Calculator
magnet

Như Ý

12 tháng 10 2020 06:57

câu hỏi

đoạn thơ đầu của tây tiến có giàu tính nhạc không ? vì sao ?


7

1


Nguyễn T

20 tháng 11 2020 08:05

Có giàu tính nhạc vì tác giả đã miêu tả hình ảnh người lính Tây tiến trong các điểm địa danh như Sài khao, Mường lát.... tác giả còn mang những hoàn cảnh cơ cực và nguy hiểm khi các đoàn quân phải hoàn thành nhiệm vụ

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

viết đoạn văn về trách nhiệm của tuổi trẻ với đất nước hiện nay

9

Lihat jawaban (1)