Square root
VBT
Calculator
magnet

Ma V

22 tháng 9 2022 08:42

câu hỏi

Đạo hàm cái này kiểu gì ạ


9

1

Được xác nhận

R. Roboteacher171

University of Pedagogy

22 tháng 9 2022 10:36

Được xác nhận

<p>Xin chào em Ma V,</p><p>Đây là một bài tập thuộc Chương Hàm số.</p><p>Bài giải chi tiết trong hình ảnh được đính kèm dưới đây.</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Ma V,

Đây là một bài tập thuộc Chương Hàm số.

Bài giải chi tiết trong hình ảnh được đính kèm dưới đây.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giúp tui với: 125a^3+6^2/27

6

Được xác nhận