Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

16 tháng 9 2021 04:38

câu hỏi

đạo hàm của hàm số: y=(x+4)(x-4)


7

2


Trương Q

15 tháng 10 2021 12:22

y'=(x+4)'×(x-4)+(x+4)×(x-4)'=x-4+x+4=2x.

Trương Q

15 tháng 10 2021 12:23

hoặc phân tích y=x^2 -16-->y'=2x

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

xét tính đơn điệu cửa y=căn 5-x + căn x-1

30

Lihat jawaban (1)

tìm k để phương trình -x^3+3x^2+k^3-3k^2=0 có 3 nghiệm phân biệt

3

Được xác nhận