Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

14 tháng 12 2022 12:31

câu hỏi

Đạo hàm của hàm số y=3^x3-x-1

Đạo hàm của hàm số y=3^x3-x-1


9

1

Được xác nhận

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

14 tháng 12 2022 13:52

Được xác nhận

<p>Xin chào em Nguyễn T,&nbsp;<br>Bài giải chi tiết:<br>y' = 9x² - 1<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Nguyễn T, 
Bài giải chi tiết:
y' = 9x² - 1
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cần dùng bao nhiêu chữ số để đánh số trang của quyển sách Toán 6 tập I dày 130 trang?

12

Được xác nhận