Square root
VBT
Calculator
magnet

Phút Đ

03 tháng 3 2021 15:05

câu hỏi

đạo đức là gì


11

1


Quyên N

05 tháng 3 2021 08:19

đạo đức là sự coi trọng, đánh giá cao của dư luận xh dựa trên các giá trị tinh thần và đạo đức của người đó

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tại sao chúng ta phải thường xuyên đổi mới phương pháp học tập của bản thân?

6

Lihat jawaban (1)