Square root
VBT
Calculator
magnet

Đào Đ

06 tháng 1 2020 14:57

câu hỏi

đố nha , cố trả lời nha (-237)+134=........?


0

3


Thịnh Đ

08 tháng 1 2020 13:42

(-237)+134=-(237-134)=-103

Quynh A

02 tháng 3 2020 13:28

64866

Hue N

07 tháng 1 2020 13:25

64866

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

9+2=?

1

Lihat jawaban (8)