Square root
VBT
Calculator
magnet

Vanuyet V

27 tháng 12 2019 13:47

câu hỏi

(nh4)co3 + với chi để tạo ra nh3


0

2


Tu N

28 tháng 12 2019 01:11

phản ứng nhiệt phân

P. Liên

02 tháng 1 2020 09:48

(NH4)2CO3 + 2NaOH -> 2NH3 + 2H2O + Na2CO3

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

trình bày phương pháp hóa học các lọ mất nhãn đựng riêng rẽ các chất sau: pentan, pent-2-en, pent-1-in

2

Lihat jawaban (1)