Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn Q

31 tháng 8 2020 08:19

câu hỏi

ánh sáng nào có hại cho mắt nhất a.đèn PIN b.Mặt Trời c.ánh sáng tivi d.màn hình máy tính


14

5


Nghiatoandtsc N

31 tháng 8 2020 14:19

giốt quá đi, tôi đoán là b

Nguyên T

02 tháng 9 2020 14:10

b đó bạn

Kiryu K

10 tháng 9 2020 03:32

b

ThiệnPhước T

02 tháng 3 2021 12:52

tất cả

Đàm T

04 tháng 10 2021 04:27

Đáp án là b

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Đúng sẽ được 1 👍🏻, tìm 1 hình khác! 😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈👿😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈

0

Lihat jawaban (1)