Square root
VBT
Calculator
magnet

Bụi C

24 tháng 10 2020 04:02

câu hỏi

ánh sáng là gì?


7

2


Kinh T

24 tháng 10 2020 13:23

anh sang la mot duong thang trong khong khi

Sư H

14 tháng 12 2020 10:16

ánh sáng là một đường thẳng có mũi tên chỉ hướng

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Một bến xe A, bến xe B và 1 con đường. Trình bày vị trí để A có thể qua C thẳng tới B(thẳng hết 3 diểm) sao cho ngắn nhất có thể

1

Lihat jawaban (1)