Square root
VBT
Calculator
magnet

Nheoo N

19 tháng 12 2022 11:42

câu hỏi

Định nghĩa khối lượng nguyên tử


3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

19 tháng 12 2022 12:22

Được xác nhận

<p>Xin chào em Nheoo N,&nbsp;<br><br>Bài giải chi tiết:<br>Nguyên tử khối (m<sub>a</sub>) là <strong>khối lượng của một nguyên tử</strong>. Đơn vị của nó là đơn vị khối lượng nguyên tử (u) hay đơn vị carbon (đvC) được quy ước là 1 đơn vị carbon thì bằng <sup>1</sup>⁄<sub>12</sub> khối lượng một nguyên tử carbon-12, ở trạng thái nghỉ.</p><p><br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Nheoo N, 

Bài giải chi tiết:
Nguyên tử khối (ma) là khối lượng của một nguyên tử. Đơn vị của nó là đơn vị khối lượng nguyên tử (u) hay đơn vị carbon (đvC) được quy ước là 1 đơn vị carbon thì bằng 112 khối lượng một nguyên tử carbon-12, ở trạng thái nghỉ.


Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp vs

3

Được xác nhận