Square root
VBT
Calculator
magnet

Người L

15 tháng 8 2020 02:40

câu hỏi

Định nghĩa :Điện trơ suất là gi?


6

1


Van V

20 tháng 9 2020 12:27

Điện trở suất là đại lượng đặc trưng cho khả năng cản trở dòng điện của mỗi chất. Chất có điện trở suất thấp sẽ dễ dàng cho dòng điện truyền qua và chất có điện trở suất lớn sẽ có tính cản trở dòng điện lớn. Điện trở suất nói lên tính cản trở sự dịch chuyển có hướng của các hạt mang điện của mỗi chất.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Một dây dẫn tiết diện S có điện trở R.nếu tăng tiết diện lên 5 lần thì điện trở R là

0

Lihat jawaban (1)

Một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự 16cm. Điểm A nằm trên trực chính và cách quang tâm O một đoạn 8cm. Vẽ ảnh A'B' của Ab tạo bởi TKHT? ( Vẽ đúng tỉ lệ ) và nêu tính chất của ảnh? Tính khoảng cách từ ảnh đến thấu ( A'O)?

24

Được xác nhận