Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn K

15 tháng 12 2019 05:39

câu hỏi

ở những chỗ đường gấp khúc có vật cản che khuất người ta thường đặt một gương cầu lồi lớn gương đó giúp ích gì cho người lái xe tại sao không sử dụng gương phẳng trong trường hợp trên?


0

1


Nguyen T

15 tháng 12 2019 13:00

vì gương cầu lồi cho ta nhìn thấy rộng lớn hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng có cùng kích thước cho nguoi lái xe nhìn thấy vùng rộng có thấy có vật cản trong đường gấp khúc

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

ví dụ về gương cầu lồi đối với cuộc sống còn người?

9

Được xác nhận

Khi đi du lịch Thái Lan hoặc mốt số nước khác,chính quyền quy định các xe lưu thông trên đường hạn chế bóp kèn và không được bóp kèn khi đi qua những nơi như bệnh viện , trường học.Quy định này nhằm mục đích gì?

7

Lihat jawaban (1)