Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần T

24 tháng 12 2019 15:10

câu hỏi

Để nhận biết được đại diện của lớp sâu bọ cần dựa vào những đặc điểm nào


0

1


Đặng T

24 tháng 12 2019 23:24

Cơ thể và 3 phần: đầu , ngực,bụng Cơ thể có 3 đôi chân và 2 đôi cánh Hô hấp bằng hệ thống ống khí .

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

con nước là gì ? con nước lên theo chu kỳ nào ?

5

Lihat jawaban (2)