Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê T

03 tháng 12 2019 14:19

câu hỏi

Định luật bảo toàn khối lượng: 1. Khi phân hủy hoàn toàn 24.5g muối kaliclorat thu được 9.6g khí oxi và muối kaliclorua. Tìm khối lượng kaliclorua thu được. 2. Khí mêtan cháy theo phản ứng: mêtan + oxi > khí cacbonic + nước. Biết mmetan = 48g, mcacbonic = 132g, mnuoc = 108g. Hỏi moxi = ? 3. Cho 2.3g Na tan hết trong 100g H2O thu được dd Natrihidroxit và thoát ra 0,1g khí hidro. Hỏi khối lượng dd natrihidroxit thu được ? 4. Cho 4.8g Mg tác dụng vừa hết với 200g dd axit clohidric thu được dd magie clorua và thoát ra 0.4g khí H2. Hỏi khối lượng dd thu được ? 5. Nung nóng 200 Fe(OH)3, sau 1 thời gian thu được 80g Fe2O3 và 27g H2O. Hỏi đã có bao nhiêu % khối lượng Fe(OH)3 bị phân hủy ?


0

1


Nguyen T

08 tháng 12 2019 13:55

33g

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

phương trình hoá học của Fe3O4 —> Fe

3

Lihat jawaban (2)