Square root
VBT
Calculator
magnet

Mai A

17 tháng 11 2019 13:49

câu hỏi

định luật bảo toàn khối lượng?


0

4


Pháp Đ

18 tháng 11 2019 23:12

hỏi định nghĩa hay j

Yến N

20 tháng 11 2019 15:58

Đầu tiên mình xác định chất nào + chất nào= chất nào sau đó trình bày: m... + m... = m.... (sau đó thay số đã biết vô rồi tính như tìm x)

Trang P

21 tháng 11 2019 08:35

trong một phản ứng hóa học tổng khối lượng của các chất sản phẩm bằng tổng khối lượng của các chất tham gia phản ứng

Công K

01 tháng 4 2020 13:34

j

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

chợ ta là chất khí gì gì Viết phương trình phản ứng điều chế chất khí A thì a nặng hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần

5

Lihat jawaban (1)