Square root
VBT
Calculator
magnet

Izuku M

08 tháng 9 2022 15:11

câu hỏi

Đỉnh của parabol (P):y=3x^(2)−2x+1 là


6

2

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

08 tháng 9 2022 15:43

Được xác nhận

<p>Xin chào em <strong>Izuku M</strong></p><p>Đây là bài tập thuộc Môn Toán 10</p><p>Bài giải chi tiết : &nbsp;</p><h1>Đỉnh parabol (P) = (1/3;2/3)&nbsp;</h1><p>&nbsp;</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em</p>

Xin chào em Izuku M

Đây là bài tập thuộc Môn Toán 10

Bài giải chi tiết :  

Đỉnh parabol (P) = (1/3;2/3) 

 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

09 tháng 9 2022 03:56

Được xác nhận

<p>Xin chào em <strong>Izuku M</strong></p><p>Đây là bài tập thuộc chương phương trình bậc 2</p><p>Bài giải chi tiết đính kèm ảnh</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé</p><p>Cảm ơn em</p>

Xin chào em Izuku M

Đây là bài tập thuộc chương phương trình bậc 2

Bài giải chi tiết đính kèm ảnh

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé

Cảm ơn em

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho hai nưa khoang A=(−1;0] và B=[0;1). Xác đính C(R)A

2

Được xác nhận