Square root
VBT
Calculator
magnet

Liliana N

21 tháng 11 2020 07:16

câu hỏi

ý nghĩa về siêng năng, kiên trì.


10

2


Liliana N

21 tháng 11 2020 07:18

siêng năng, kiên trì sẽ giúp con người thành công trong công việc và trong cuộc sống.

Nhat A

29 tháng 12 2020 03:48

giúp con người thành công trong mỗi lĩnh vực

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

có một bạn học sinh cho rằng: chuyện ổn định,phát triển đất nước là chuyện của người lớn còn trẻ em biết gì mà tham gia. do vậy cứ ăn chơi cho thoải mái. là trẻ em có vi phạm pháp luật thì đã có người lớn đứng ra bảo hộ, cho nên ta vi phạm cũng không sao. em suy nghĩ gì về 2 quan điểm trên?

10

Lihat jawaban (2)