Square root
VBT
Calculator
magnet

Đỗ T

27 tháng 11 2019 13:42

câu hỏi

ý nghĩa "tiếng đàn"của Thạch Sanh là gì


2

6


Chúng L

02 tháng 12 2019 12:17

đại diện cho cái thiện tinh thần yêu hòa bình đại diện cho công lý và là vũ khí đặc biệt chống lại kẻ thù

Hương N

28 tháng 11 2019 04:53

cảm hóa lòng người

T. Mai

28 tháng 11 2019 11:08

"Tiếng đàn" của Thạch Sanh là một trong những chi tiết tưởng tượng giàu ý nghĩa trong truyện cổ tích Thạch Sanh. Trước hết, tiếng đàn mang ý nghĩa biểu trưng cho công lí. Nhờ có tiếng đàn đã giúp công chúa khỏi câm, Thạch Sanh được giải oan, vạch mạch Lí Thông - một kẻ vong ân bội nghĩa. Đồng thời, tiếng đàn còn cảm hóa được quân của 18 nước chư hầu. Như vậy, tiếng đàn còn đại diện cho sự yo chuộng hòa bình của nhân ta và có sức mạnh cảm hòa kẻ thù xâm lược.

Hung T

29 tháng 11 2019 14:27

truyện cổ tích thánh gióng có nhiều chi tiết hay và ý nghĩa những để lai ấn tượng sâu sắc nhất là chi tiết "tiếng đàn" của thạch sanh(mở bài)

Ly N

30 tháng 11 2019 12:47

có thể chữa bệnh

Nguyễn Q

03 tháng 12 2019 13:26

tiếng đàn giải oan vật mặc để vong ơn bội Nghĩa

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

màu cam được đặt theo quả cam hay quả cam được đặt theo màu cam

10

Lihat jawaban (5)