Square root
VBT
Calculator
magnet

Văn P

27 tháng 12 2019 12:17

câu hỏi

ý nghĩa lịch sử của các cuộc cách mạng trong năm 1917 ở Nga


0

2


Nguyen T

02 tháng 1 2020 13:25

doi voi nuoc nga CACH MANG THANG MUOI ĐÃ LÀM THAY ĐỔI HOÀN TOÀN VẬN MỆNH ĐẤT NUOC VA SO PHAN HANG TRIEU CON NHUOI O NGA .LAN DAU TIEN TRONG LICH SU CACH MANG DUA NHUNG NGUOI LAO DONG LEN NẮM CHÍNH Q ,XAY DUNG CHE DO MOI ,CHE DO XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ,TREN MOT DAT NU RÔNG LỚN CHIEM KHOANG 1/6 DIEN TÍCH TREN THE GIOI doi voi the gioi CACH MANG THANG MƯỜI ĐÃ DẪN ĐẾN NHUNG THAY DOI LON LA O TREN THE GIOI VA DE LAI NHIEU BAI HOC QUÝ BAU CHO CUOC DAU TRANH GIAI PHONG GIAI CẤP VÔ SẢN ,NHỮNG NGƯỜI LAO DONG DONG VA DAN TOC BI AP BUC, TAO DIEU KIEN THUAN LOI CHO SU PHAT TRIEN PHONG TRÀO CONG SẢN VÀ CÔNG NHÂN QUOC TẾ ,PHONG TRAO GIAI PHONG DAN TOC TREN NHIEU NƯỚC

Hắc H

31 tháng 12 2019 14:43

ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng 10 Nga 1917: - Đối với nước Nga : + làm thay đổi hoàn toàn vận mệnh của đất nc và số phận hàng triệu con người ở Nga. + lần đầu tiên trog ls, CM đã đưa giai cấp vô sản lên nắm chính quyền. + xd chế độ mà - chế độ XHCN. - đối với thế giới : + tiếng vang của CMT10 Nga đã vượt qua biên giới nc Nga -->dẫn đến những thay đổi lớn lao trên TG. + để lại nhiều bài học quý báu cho cuộc đấu tranh giải phóng của giai cấp vô sản, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức. + tạo đk thuận lợi cho sự phát triển của phog trào CS và công nhân quốc tế, phong trào giải phóng dân tộc ở nhiều nc.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

vì sao nguyên nhân đẫn đến chiến trang thế giới thứ nhất

1

Lihat jawaban (1)