Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

21 tháng 12 2019 14:34

câu hỏi

ý nghĩa câu thành ngữ nước mắt cá sấu


0

1


Thảo P

22 tháng 12 2019 14:24

cá sấu là một loại động vật mạnh bạo nó có ăn được tất cả các loài động vật à nó ăn được, Sau khi ăn xong ở trên khóe mắt của cá sấu lại chảy nước mắt. Dựa vào tính cách này mà người ta thường dùng để liên tưởng đến những hạng người gả dối. Một mặt hại người hại bạn, vòn một mặt thì đối sử tử tế, giả nhân giả ghĩa

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp nghệ thuật trong câu ''có những bông hoa lớn....... bên vệ đường''

10

Lihat jawaban (1)

cảm nhận về câu thơ cảnh khyua như vẽ người chưa ngủ

5

Được xác nhận