Square root
VBT
Calculator
magnet

Kiều N

12 tháng 11 2019 09:43

câu hỏi

ý nghĩa của sự tiến hóa bộ xương người so với bộ xương thú


0

1


Lê M

16 tháng 11 2019 05:52

- Cơ tay phân hóa thành nhiều nhóm nhỏ,phụ trách các phần khác nhau-->tay linh hoạt - Cơ chân to,khỏe-->gập,duỗi - Cơ mặt phân hóa-->biểu thị cảm xúc - Cơ vận động lưỡi phát triển-->diễn đạt nhiều ngôn ngữ

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Ở cơ thể của 1 sinh vật cứ 1 lần phân chia 1 tế bào mẹ tạo ra 2 tế bào con xét 2 tế bào 1 và 2 tế bào 1 phân chia 1 số lần tạo ra số tế bào con gấp 8 lần số nst có trong tế bào mẹ tế bào 1 có số lần phân chia nhiều hơn 1 và bằng 1/2 số lần phân chia của tế bào 2 kết quả tạo ra tổng cộng 576 số nst Tính a) số nst có trong mỗi tế bào b) tế bào 1,2 phân chia bao nhiêu lần Tế bào được tạo ra chứa số nst như ở tế bào mẹ và đều là số chẵn

9

Lihat jawaban (1)