Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

25 tháng 10 2020 11:09

câu hỏi

ý nghĩa của sự đông máu


2

1


Lan Đ

06 tháng 11 2020 04:20

là một cơ chế bảo vệ cơ thể để chống mất máu

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

vai trò của tiêu hóa đối với cơ thể người là gì?

0

Lihat jawaban (1)