Square root
VBT
Calculator
magnet

Ngoc T

18 tháng 11 2019 21:37

câu hỏi

Ý nghĩa của giảm phân và thụ tinh


1

1


Quynh V

20 tháng 11 2019 10:46

Ý nghĩa của giảm phân và thụ tinh: - giảm phân tạo giao tử có bộ NST (n). Thụ tinh tạo hợp tử (2n).Sự phối hợp giữa nguyên phân, giảm phân và thụ tinh giúp duy trì tính ổn định bộ NST đặc trưng của mỗi loại sinh vật.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

người ta cho lai đậu hoa tím quả dài vs hoa trắng quả ngắn F1 đồng loạt thu đ hoa tím quả dài. tiếp tục cho F1 giao phối F2 có 4 loại kiểu hình nhiều sau : 2404 hoa tím dài 802 tím ngắn 799 trắng dài 267 trắng ngắn biết mỗi gen quy định tính trạng a. biện luận : quy luật di truyền chi phối phép lai trên. b. xác định kiểu hình của P và lập sơ đồ lai từ F1 đến F2 c. sử dụng F1 lai vs hai cây : cây 1 và cây 2 thu đ kết quả như sau Th1: F1 lai vs cây 1 F2: 298 tím dài : 103 tím ngắn Th2: F1 lai vs cây 2 F2 : xuất hiện kiểu hình 1:3:1 biện luận xác định kiểu gen cây 1, cây 2 và lập sơ đồ lai

3

Lihat jawaban (1)