Square root
VBT
Calculator
magnet

Huỳnh N

21 tháng 12 2019 15:05

câu hỏi

ý nghĩa của chiến thắng biên giới Thu_Đông năm 1950 là j


0

2


Danh L

22 tháng 12 2019 02:55

Năm 1950 , ta chủ động mở chiến dịch biên giới Thu_Đông và đã dành được thắng lợi và mở rộng củng cố địa Việt Bắc . Từ đây ta nắm quyền chủ động trên chiến trường.

Doraemon_san D

22 tháng 12 2019 13:21

Thu-đông 1950 ta chủ động mở chiến dịch Biên với và đã giành thắng lợi , căn cứ địa Việt Bắc được củng cố và mở rộng. Từ đây, ta nắm quyền chủ động trên chiến trường

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

vì sao vua Tự Đức không cho canh tân đất nước? Canh tân là gì ?Ai đề nghị canh tân đất nước?

0

Lihat jawaban (1)