Square root
VBT
Calculator
magnet

Xuân M

01 tháng 10 2021 13:38

câu hỏi

ý nghĩa của câu chuyện dế mèn bânh vực kẻ yếu là j


14

5


Khang K

02 tháng 10 2021 05:35

là phải bênh vực những người yếu đuối

Yến Y

03 tháng 10 2021 12:20

là quan tâm giúp đỡ chị nhà trò yếu đúi

Thụy N

04 tháng 10 2021 08:14

cà ngợi Dế Mèn có tấm lòng nghĩa hiệp, ghét áp bức, bất công, biết bênh vực lẽ phải khi chị Nhà Trò bị bọn nhện ức hiếp. Nha bạn

Võ H

05 tháng 10 2021 07:19

ca ngợi dế mèn có tấm lòng nghĩa hiệp biết bảo vệ chị nhà trò

Kiến T

05 tháng 10 2021 09:33

ca ngợi sự dũng mãnh và bảo vệ những người yếu đuối của Dế mèn

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

các cô thể cho chúng con biết tên của mấy cô được k

7

Lihat jawaban (1)