Square root
VBT
Calculator
magnet

Phan L

16 tháng 11 2019 04:55

câu hỏi

ý nghĩa của biết ơn


0

2


Nguyễn T

17 tháng 11 2019 06:58

Biết ơn là sự bày tỏ thái độ trân trọng,tình cảm và những việc làm đền ơn ,đáp nghĩa đối với những người đã giúp đỡ mình,những người có công với dân tộc,đất nước.

Đoan M

22 tháng 11 2019 12:39

biết ơn là sự bày tỏ thái độ trân trọng, những việc làm đền ơn, đáp nghĩa với những người đã giúp đỡ mình,những ng có cong với dân tộc, đất nước biết ơn tạo nên mối quan hệ tốt đẹp giữa con ng với con ng Chúng ta có thể thể hiện lòng biết ơn của mình bằng những món quà cử chỉ,hành động giúp đỡ ng khác

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Nêu những việc cần làm để chăm sóc , bảo vệ sức khoẻ

5

Lihat jawaban (2)