Square root
VBT
Calculator
magnet

Huỳnh T

10 tháng 2 2020 06:06

câu hỏi

đường thẳng (d) x=2-t y=-1+2t đi qua 2 điểm nào


0

1


Ý. Trần

13 tháng 2 2020 10:28

Chào em, Đây là ptts của đường thẳng, ứng với mỗi giá trị t ta sẽ có được 1 điểm thuộc đường thẳng. Chẳng hạn Chọn t=0 ta được A(2;-1) thuộc (d) t=1 ta được B(1;1) thuộc (d) Có rất nhiều điểm như vậy em thử tìm thêm nhé.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho ba số a,b,c thỏa mã̃n −1≤a≤1;−1≤b≤1;−1≤c≤1 và a+b+c=0. Chừng minh rằng a^(2)+b^(7)+c^(20m2)≤2.

1

Được xác nhận

cho mình hỏi là Có 1 đàn chim đậu trên cành, người thợ săn bắn cái rằm. Hỏi chết mấy con?

9

Lihat jawaban (2)