Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyen L

10 tháng 12 2019 05:38

câu hỏi

đồng tự nhiên gồm 2 đồng vị 63Cu và 65Cu(biết . 29 29 A=63.54) Tìm số% mỗi đồng vị


1

1


Trần N

13 tháng 12 2019 15:05

Gọi phần trăm của mỗi đồng vị lần lượt là a và b (%) Ta có hệ phương trình: a + b = 100 (1) 63a + 65b = 63,54 × 100 (2) Giải (1) và (2) được: a = 73 (%) b = 27 (%)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cho 7,8 hỗn hợp 2 kim loại Mg và Al tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng ,dư . khi phản ứng thu được 8,96l điều kiện tiêu chuẩn

10

Lihat jawaban (1)

Hòa tan 7.84g Fe vào 200ml dd hỗn hợp hai axit HCl 0.15M và H2SO4 0.25M thấy thoát ra V lít khí H2 đktc. Tính V?

112

Được xác nhận