Square root
VBT
Calculator
magnet

Huyền C

09 tháng 12 2019 06:47

câu hỏi

động từ là gì


0

1


Mai H

09 tháng 12 2019 13:53

Động từ là những từ chỉ hoạt động, trạng thái của sự vật

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Vua Hùng tên là j z ạ mọi người ?

0

Lihat jawaban (1)