Square root
VBT
Calculator
magnet

Kiệt T

28 tháng 11 2019 15:40

câu hỏi

động từ là gì


3

2


H. Phạm

29 tháng 11 2019 02:25

Động từ ( Verb) là thành phần câu dùng để chỉ hành động ( ăn, học,...) hoặc chỉ trạng thái ( tồn tại,...).

Trần Đ

30 tháng 11 2019 14:56

Động từ(Verbs)là những từ chỉ hoạt động

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

You (stay)............... at home tonight?

5

Được xác nhận