Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần V

02 tháng 1 2020 12:48

câu hỏi

đường lối của nhà TRẦN TRONG kháng chiến chống quân xâm lược mông nguyên và của nhà hồ TRONG kháng chiến chống quân minh có gì khác nhau


1

1


Chung P

07 tháng 1 2020 03:53

nhà trần có sự ủng hộ của nhân dân còn nhà Hồ không có

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Lập bảng thống kê về giáo, khao học kĩ thuật ở nước ta từ thế kỉ XVIII đến thế kỉ XĨ mọi người giải giùm em

2

Lihat jawaban (1)