Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê T

29 tháng 1 2020 13:03

câu hỏi

đường kính của một bánh xe đạp là 65 cm để người đi xe đạp đi được quãng đường 2041 m th ì mỗi bánh xe phải lăn bao nhiêu vòng


0

1


Nguyễn T

02 tháng 2 2020 15:28

Chào con! Con xem câu trả lời phía dưới.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

50×50 ÷46 = bao nhiêu ?

41

Lihat jawaban (6)