Square root
VBT
Calculator
magnet

Ngọc H

12 tháng 2 2020 04:06

câu hỏi

Đường dây tải điện Bắc - Năm có hiệu điện thế 500kV chiều dài dây dẫn là 1700km.Biết rằng cứ 1km dây dẫn thì có điện trở 0,1 omega.Cần truyền công suất là 10.000.000kW từ Bắc vào Nam .Tính công suất hao phí ?


1

1


Lê M

12 tháng 2 2020 14:55

Chào em, cám ơn em đã đặt câu hỏi cho Kiến Ta có công thức tính công suất hao phí là P = I^2. R = P^2/U^2. R = 6,8.10^10 W

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

một bóng đèn dây tóc có ghi 220V- 60W. Tính nhiệt lượng tỏa ra trên dây tóc trong thời gian một giờ khi bóng đèn mắc vào hiệu điện thế 220V

9

Lihat jawaban (1)