Square root
VBT
Calculator
magnet

Uoc L

09 tháng 12 2019 16:19

câu hỏi

đông con có ảnh hưởng gì đến đời sống vật chất và tinh thần của gia đình


0

2


Bé S

14 tháng 12 2019 13:25

gia đình đông con thường nghèo túng khiến cho cha mẹ và con cái đều khó khăn

Gaming S

11 tháng 12 2019 13:47

Gia đình đông con: Thường nghèo túng, đời sống vật chất thiếu thốn, cuộc sống vất vả, bất hạnh không thể hạnh phúc được. Không có điều kiện quan tâm chăm sóc và giáo dục con cái do điều kiện kinh tế gia đình

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

trách nhiệm của học sinh trong việc xây dựng gia đình văn hoá

8

Lihat jawaban (1)